Hop, hop malý žiačik

Rodičia, ktorí už vyprevádzali svojich drobcov v prvý deň do školy sú väčšinou viac vystrašení a vystresovaní ako ich ratolesti. Tie sa často na prvé dni v škole tešia pretože sa cítia byť už „veľkí“, spoznajú nové prostredie, stretnú starých i nových kamarátov, z ktorými zažijú veľa nového. Deti sú vo svojej podstate zvedavé, preto je pre nich každá nová situácia, miesto či ľudia zaujímavou skúsenosťou, ktorá ich priťahuje.
copatá školačka
Prvé dni v škole zvyčajne prebiehajú ľahko, no s postupom času a aj prísunom nového učiva, domácich úloh a ďalších povinností sa často postupne vyselektujú aj rôzne problémy. Stres je v dnešnej dome fenomén, ktorému sa človek dokáže len ťažko vyhnúť. Rýchla doba, tlak v práci, povinnosti doma či nezdravý spôsob života spôsobujú množstvo stresových situácií, ktorým denne čelíme. Stres nepôsobí dobre tak na fyzické ako aj duševné zdravie človeka, preto by sme sa mali snažiť ušetriť od neho aspoň deti.

Ako na to?
§ sledovať vývoj dieťaťa a netlačiť na neho – už pri zápise do prvého ročníka sledujú odborníci, teda učitelia a detskí psychológovia deti, ktoré rodičia chcú zapísať do školy. Ak ale ich vývin nezodpovedá ich veku alebo majú podozrenie, že by dieťa nemuselo všetky povinnosti v škole zvládať, odporučia často odklad nástupu do školy. Rodičia by si mali dať poradiť a netlačiť dieťa do niečoho, na čo ešte nie je pripravené.

§ netlačiť na dobré známky – samozrejme, že každý rodič chce, aby jeho dieťa dosahovalo v škole tie najlepšie výsledky. Treba si ale uvedomiť, že každé dieťa je iné a každé má nadanie na niečo iné. Pokiaľ bude dieťa pod tlakom kvôli tomu, že rodič vyžaduje len samé jednotky, určite mu to nepridá na psychickej pohode a ani nepomôže dosahovať tie najlepšie výsledky. Stačí, ak bude dieťa vedieť, že stojíte pri ňom, podporujete ho a budete od neho chcieť len také výsledky, o ktorých viete, že naozaj má možnosti a schopnosti dosiahnuť ich.
dětská čítanka
§ výber školy – i výber školy je dôležitý na to, aby sa dieťa vyhlo stresu. Príjemné a priateľské prostredie, v ktorom sa dbá na individualitu dieťaťa a podporuje sa jeho rast je veľkým predpokladom na to, aby dieťa dosahovalo dobré výsledky aj bez tlaku a stresu.

§ rodinné prostredie – možno si to mnohí rodičia neuvedomujú, ale to, v ako rodinnom prostredí dieťa vyrastá je základným predpokladom toho, ako sa mu bude v škole dariť. Ak dieťa žije v príjemnom rodinnom prostredí plnom lásky, úcty a porozumenia, má možnosti, všetky predpoklady a otvorenú cestu na to, aby sa mu i v škole dobre darilo. Ak ale dieťa pochádza z rozvrátenej rodiny, nedokáže sa sústrediť ani na svoje školské povinnosti a je pod neustálym stresom doma i v škole.

Deti si zaslúžia, aby prežili svoje detstvo bez stresu a strachu. Je hlavne na rodičoch a pedagógoch, aby im to umožnili.

Posted in Nezařazené