Dvere musia spoľahlivo ochrániť priestor pred ohňom

Protipožiarne uzávery nazývame otvory, ktoré tvoria súčasť stavby, napríklad dvere a okná. Na to, aby tieto podmienky spĺňali, musia byť vyrobené z protipožiarnych materiálov, odolných proti ohňu na potrebný čas. Na trhu tieto konštrukcie a výrobky ponúkajú viaceré spoločnosti, prinášajú riešenia ako bezpečne uzavrieť miestnosti. Na to už majú systémy, ktoré sú certifikované v medzinárodných inštitútoch a sú tak zárukou kvality a spoľahlivosti.

Ohen

Na výrobu protipožiarnych konštrukcií sa používa hliník, ide o kvalitný a odolný materiál. Jeho variabilnosť dovoľuje výrobcom vytvárať systémy, ktoré sú moderné, spoľahlivé a dizajnovo prepracované. Môžeme ich obdivovať v podobe okien, dverí, protipožiarnych stien či celých fasádnych systémov, pretože hliník umožňuje použitie jednoduchého, ale aj ťažkého izolačného zasklenia. Sklá, ktoré sa na zasklenie používajú, tiež majú certifikáty zo skúšok v medzinárodných inštitútoch, a tým je potvrdená ich spoľahlivosť pri protipožiarnej ochrane. Systémy sú vybavené aj špeciálnymi prvkami ako sú ohňovzdorné vložky a podobne.

V súčasnosti je na trhu najmodernejší systém s označením MB-78EI, z ktorého sa vyrábajú dvere a steny s protipožiarnou odolnosťou, napríklad:

-dvere a steny s odolnosťou EI15-EI90

-automatické dvere s odolnosťou EI15-EI30

-okná s odolnosťou EI15-EI90

awsads70-310x310

Konštrukciu tohto systému tvoria 3-komorové hliníkové profily s prerušeným tepelným mostom. Konštrukčná stavebná hĺbka je 78 mm a systém vytvárajú mnohé špeciálne prvky spolu s ohňovzdornými vložkami, ktorých funkciou je zaistiť odolnosť konštrukcie až do triedy EI90. Na tento systém je možné použiť jednoduché aj izolačné zasklenie vďaka rozsahu zasklenia od 8 až do 49 mm. Vhodné sú sklá od viacerých renomovaných výrobcov.

Ceny protipožiarnych dverí https://lmmont.sk/okna-brany-hlinikove-systemy/protipoziarne-konstrukcie/či iných systémov sú len orientačné, pretože pri jednotlivých konštrukciách sa prihliada na materiál, jeho množstvo, prípadne atypické rozmery alebo nutnosť vyrobiť nejaké špeciálne prvky.

Posted in Nezařazené