Rýchly trend digitálnej ekonomiky

Štvrtá priemyselná revolúcia,tak by sme mohli nazvať nastupujúcu digitálnu ekonomiku. V dôsledku nej zanikne zrejme mnoho súčasných tradičných povolaní a ľudia budú nútení presunúť sa, do odborov, ktoré ešte dnes ani neexistujú. Trend nastupujúcej digitálnej ekonomiky na druhej strane so sebou prináša veľa nových a zaujímavých príležitostí, ale je potrebné včas zachytiť nástup tohto trendu.

vlajky

Dôležité oblasti:

E-business

E-business sa dostal na rad po vybudovaní digitálnej infraštruktúry, pod neho spadá podnikanie a obchodovanie na internete, ochrana informácií, zabezpečenie prevodov peňazí a takisto aj opatrenia na zabránenie falšovania elektronických podpisov. Týka sa to hlavne e-shopov, s ktorými sú späté e-služby, čo môže byť napríklad platba kartou a pod.

Efektívnejší prenos

Mnohé z dnešných odvetví sa dajú preniesť do digitálnej oblasti a tento krok môže mať nezanedbateľný vplyv na environmentálnu záťaž prostredia, ktorá je úzko spojená s balením, prepravou a výrobou produktov.

Nové trendy a technológie

Integrácia digitálnej ekonomiky s novými technológiami a trendami, ako napríklad masové rozšírenie 3D tlačiarní a príchod priemyslu 4.0, to je výzva budúcnosti. Zmeny prebiehajú aj v ďalších odvetviach či oblastiach, medzi ktoré patrí e-government, štátna správa, vzdelávanie, prenos informácií či zdravotníctvo.

doručení

EÚ a Česká republika

Česko patrí ku krajinách s vysokým podielom priemyslu HDP v EÚ a zachytiť trend digitálnej ekonomiky je pre krajinu veľmi dôležité. K dobrým východzím podmienkam pre budovanie jednotného trhu a implementáciu digitálnej agendy patrí už tradične vysoká úroveň technického vzdelania a otvorená česká ekonomika. Takzvaná European Digital Single Market Strategy bola navrhnutá v roku 2015 a jej implementácia bude v ďalších rokoch ovplyvňovať prostredie aj v Českej republike.

Posted in Nezařazené