Všetko čo potrebujete vedieť o zápise do registra partnerov verejného sektora na jednom mieste

Všetko čo potrebujete vedieť o zápise do registra partnerov verejného sektora na jednom mieste

Čo je register partnerov verejného sektora, kto je oprávnená osoba a kto vám pomôže so zápisom do tohto registra? Pozrite sa na tento krátky článok

computer-768608_1920

Tento štátom zriadený register overuje vlastnícke väzby spoločností alebo fyzických osôb, ktoré majú záujem a obchodujú s verejným sektorom. Za verejný sektor sa pritom považuje štát, obce, VÚC a pod.

Po zápise do rpvs registra, ktorý za vás vykoná právnická kancelária orientovaná na tieto zápisy, sa stanete overeným subjektom ktorý bude oprávnený uzatvárať zmluvy s verejným sektorom alebo prijímať od neho dotácie.

V zákone upravujúcom zápis do rpvs sa často skloňuje slovné spojenie – oprávnená osoba -. Podľa dnes platného zákona hovoríme o advokátovi, notárovi, banke (prípadne pobočke zahraničnej banky), auditórovi alebo daňovom poradcovi. Podmienkou je že musí mať sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na základe písomnej dohody musí byť zaviazaný plniť povinnosti oprávnenej osoby pre pvs.

woman-typing-writing-windows

Pokiaľ si chcete prečítať o rpvs niečo viac, navrhujem vám pozrieť sa na právnu úpravu RPVS:

  • zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejnéhosektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskejrepubliky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registrapartnerov verejného sektora​​

Ak budete mať viac iných otázok, neváhajte kontaktovať označenú renovovanú právnickú kanceláriu, ktorá má na konte viac ako 200 veľkých nadnárodných a medzinárodných, ale aj maličkých firiem, živnostníkov či rodinných podnikov. Táto právnická kancelária bola zaradená medzi TOP 10 overovateľov vlastníckych väzieb v Registri partnerov verejného sektora, podľa prieskumu Transparency International Slovensko.