Potreba kvalitných pedagógov: technológia nás slušnej komunikácii nenaučí

V období nášho najintenzívnejšieho rozkvetu, väčšinou sa neunúvame vkladať si ohradenia pred jazyk a schválne predávať prílišnú pokoru nadriadeným. Jedna z menších prehier, o ktorú sme sa ako ľudstvo pričinili vo fungovaní stanoveného systému. Vedzme však, že systém by nemal tvarovať barikádu pre schopne a kvalitne zmýšľajúci ľud. V opačnom ponímaní by sme sa museli spriahnuť s názorovou predurčenosťou, že demokracia z nás, dospievajúcich zázrakov planéty, vychováva odporne sa správajúce bytosti, ktoré pohŕdajú všetkým, čo na nich prostredníctvom tej neobmedzenosti dopadá.

učitel
           
            Avšak tejto teórii sa posnažme vyhnúť. Uvedomme si, že každá jedna zmena v systéme má predispozície pre zlepšenie kvalitatívnej úrovne našich životov. Druhou vecou je však to, o čo sa pokúšame my sami. Do akej štruktúry celý systém naším správaním formujeme, k čomu vzhliadame a čomu sa klaniame. Demokracia mala istý predpoklad na to, aby sa svet stal pohodovým strediskom našich záľub, nášho smerovania a plnenia si životných cieľov. My sme sa však pokúsili o zradikalizovanie všetkého, čo nám bolo po chladných rokoch totality opäť pripustené. Zámerne sa pokúšame o rozbitie hodnôt. Zámerne degradujeme tých, ktorí nám túžia pomôcť k  stálemu sa zlepšovaniu. Vzdelávanie sa tak stáva nevysvetliteľnou zvláštnosťou zasadenou v rajských záhradách, o ktoré sa na počiatku ľud ukážkovo staral.

telefon
 
Trendom dnešnej doby je znevažovanie autorít: možno nazývať tento čin oprávneným gestom?
            Áno, máme všetko. Máme viac, ako by sa nám mohlo javiť efektívne. Práve v tom sa zobrazuje decentná problematika aktuálnych dní. Smerujúc pohľadom do výchovno vzdelávacích inštitúcií, nejeden z nás by sa mohol nazdávať, že cieľavedomý študent k životu prestáva potrebovať výklad zjavne menej intelektuálneho profesora. K dispozícii totiž nemáme len kvantum informácií pochádzajúcich z mediálnej divočiny, ale aj talentované zariadenia, ktoré nám behom niekoľkých kliknutí zdostupnia hľadané. Javí sa nám zdĺhavé počúvať elitné hlasy, keď sa možno nanajvýš efektívne presmerovať k osobnej požiadavke…

vědomosti
 
Možno je problémom práve prílišná snaha o rozsiahly záber, nie preplávanie k hĺbkam.
            Pravdou je, že v skutočnosti nám decentne unikla pointa celého vzdelávania sa. Úlohu profesora sme nechcene povýšili do rozmerov, ktorá mu na počiatku nebola pridelená a ktorá sa mu vlastnou stať nikdy nemôže:tou úlohou je vedieť všetko. Zámer kvalitného pedagóga totiž nespočíva v ovládaní masy poznatkov, ktorá obieha každou sekundou piliere zeme. Jeho zámerom je prinavrátiť stratenú lásku k poznaniu a k spôsobu komunikácie. Vybudovať u študenta túžbu po objave, neutíchajúcu zvedavosť, ktorá nemá hraníc. Byť stelesnením obdivu nie pre kvantá vedomostí, ktorými disponuje, ale pre spôsob, akým vedomosti podáva. Len tak možno totiž u mladistvého prebudiť nespútanú a večnú túžbu po hľadaní pravdy, poznania a zrodu stále sa meniacej emócie pri počúvaní a porozumení, rozprávaní, a tým pri zdolaní nezdolateľného.