Triky, ktoré na nás používajú obchodníci


1, Drobné písmo
Jedným z najčastejších chytákov vôbec sú malé písmenka, ktoré častokrát prehliadame. Veľa krát nás obchodníci nalákajú na zdanlivo úžasnú ponuku a my si vôbec nevšimneme, že pod textom býva veľa krát určitá podmienka, pri ktorej sa ponuka môže uplatniť. Toto sa samozrejme stáva nielen v klasických obchodoch, ale taktiež pri uzatváraní zmlúv rôzneho typu, napríklad u mobilného operátora, no a my až po podpísaní zistíme, že sme si nevšimli drobný text. Je teda dôležité vždy si poriadne prečítať všetko, čo je napísané na obale, cenovke, prípadne v zmluve.

obchod

2, Záruka tovaru vo výpredaji
Ďalším z chytákov obchodníkov môže byť ich tvrdenie, že ak je tovar zakúpený v zľave, nemožno ho reklamovať. Je to však hlúposť, lebo na všetok tovar platí 24 mesačná záručná doba. Toto právo vám vyplýva zo zákona, čiže ho obchodník nemôže odignorovať. Výnimku tvorí tovar, ktorý je poškodený, a preto je v zľave, ale tu platí, že reklamáciu nemožno uplatniť iba na tú konkrétnu vadu, ktorú tovar mal pri zakúpení.

3, Akciové tovary dva kusy plus jeden zadarmo
Občas sa môže stať, že vám bude obchodník tvrdiť, že nemôžete reklamovať tovar, ktorý bol priložený zdarma.  To musí však obchodník presne určiť, ktorý konkrétny tovar je zdarma, tak aby si ho kupujúci nemohol zameniť s iným tovarom.

supermarket

4, Zle nahodená cena
Veľa krát sa stane, že ideme zaplatiť za nákup a pri pokladni nám predajca oznámi vyššiu cenu za tovar než tá, ktorou bol označený v regáli. Treba predajcovi ukázať cenu, ktorú ste videli pri regáli a trvať na svojom. Najlepšie je ísť k regálu s predajcom a zistiť, či sa skutočne jedná o cenovku k danému tovaru. V prípade, že vám s vašou požiadavkou nevyhovia, nie ste samozrejme povinný za tovar zaplatiť, čím aj predajca príde o tržbu. Treba však mať na pamäti, že každé takéto správanie obchodníka je dobré oznámiť Obchodnej inšpekcii.

Posted in Nezařazené