Likvidácia sro a niekoľko praktických informácií pre prípad, že sa táto téma týka aj vášho podnikania

Pri likvidácii sro teda máme vo všeobecnosti 2 základné alternatívy. Prvou je zabezpečenie celého procesu vo vlastnej réžii, no najmä z časového hľadiska sa nemusí vôbec jednať o prechádzku ružovou záhradou. Tiež je navyše potrebné brať do úvahy to, že likvidacia sro vyžaduje podrobnú znalosť tejto problematiky a narážame pri tom najmä na legislatívny rámec a dokonalý prehľad v otázke účtovníctva. Toto všetko priam nahráva druhej z možností na likvidáciu sro a tou je práve oslovenie profesionálnej firmy pôsobiacej v tejto sfére, ktorá z hľadiska svojho prehľadu a skúsenostiam dokáže všetko manažovať na veľmi vysokej úrovni a s minimálnou časovou náročnosťou. Ani tak spletité obdobie akým je likvidácia sro teda nemusí byť vďaka skúsenému partnerovi nijako stresujúce a vy sa budete vedieť pokojne venovať rozbehnutiu nového biznisu.

podpis

Likvidácia sro nemusí byť vďaka profesionálnemu partnerovi ničím komplikovaným

Likvidácia sro teda v zásade môže prebiehať v dvoch rovinách. Pri prvej sa teda spoločnosť dostáva do likvidácie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia a takýto proces možno označiť za dobrovoľnú likvidáciu sro. Existuje však aj prípad, keď hovoríme o nariadenej likvidácii a tá vyplýva z rozhodnutia súdu. Pri oboch prípadoch vám samozrejme dokáže so zastrešením všetkého potrebného pomôcť vami oslovený obchodný partner. Poďme sa však pozrieť na to, kedy môže súd takúto likvidáciu nariadiť a čo tomu predchádza. Povinnosťou podnikateľského subjektu je raz ročne zvolať valné zhromaždenie a orgány tejto spoločnosti musia byť vymenované do troch mesiacov.

účetnictví

Ak sa tak nestane, tak tieto dôvody sú relevantnými pre nariadenú likvidáciu sro. Ďalšími povinnosťami podnikateľského subjektu sú v tomto smere ukladanie individuálnej účtovnej závierky a pokiaľ neboli tieto dokumenty uložené v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach, tak opäť dôjde k nariadenej likvidácii. Súd ju môže takisto nariadiť v prípade, keď spoločnosť stratila právny nárok k svojmu sídlu a tu by sme ako príklad uviedli napr. ukončenú nájomnú zmluvu. Súd v tomto štádiu rovnako tak rozhoduje o vymenovaní konkrétnej osoby likvidátora a po novom hovoríme o správcovi konkurznej podstaty. Ak sa chcete dozvedieť viac kliknite na webovú stránku https://www.easystart.sk/.

Posted in Nezařazené